Anykščių kultūros

centras

Neat­sie­jama miesto įvaizdžio dal­is

Artimiausi renginiai

Renginiai

Anykščių kultūros centre

Svečiai

ir parodos

Skyriai

ir jų veikla

Kinas

Anykščiuose
https://www.youtube.com/watch?v=h_OTMqtGNMg

Vasario 16-oji

Galerija

Kino salė

Anykščių kultūros centro teatras

Renginių galerija

Kolektyvai

Informacija

Anykščių kultūros cen­tras
Savi­valdy­bės biudžet­inė įstaiga.
Duomenys kau­pi­ami ir saugomi Juri­dinių asmenų reg­istre
Kodas 190078494
El. paš­tas –  akrumai@gmail.com
www.anyksciukc.lt
Tel./faks. +370 381 5–20-96

Vieta

Baranausko a. 2, Anykščiai 29132
Telefono nr.: (8-381) 52096

Bilietų kasa

Tel. nr.+370 381 5-22-39
Darbo laikas 11 – 18 val. (Pertrauka 14-15val.)

Kino kasa – Tel.nr. +370 623 03442

Ar jau pasiruošę apsilankyti pas mus?