KAVARSKO SKYRIUS

Apie mus

Kavarsko miestą garsina legendomis apipintas Šv. Jono Krikšytojo šaltinis, kurį mėgsta lankyti žmonės iš visos Lietuvos. Ryškiausia ir spalvingiausia šventė – Joninės, kuri tęsiasi keletą dienų – tai tradicija tapęs poezijos ir muzikos vakaras, vakarojimas su meno mėgėjų kolektyvais ir koncertas, vykstantis Šv. Jono atlaidų dieną. Tomis dienomis vyksta tautodailininkų mugės, organizuojamos gėlių puokščių, nuotraukų parodos.

Skyriaus renginiai

Pati gražiausia ir masiškiausia šventė – Joninės, kuri vyksta 3 dienas: poezijos vakaras, liaudiškas pavakarojimas ir pakermošio koncertas.

Kavarsko skyriuje vyksta įvairūs renginiai: valstybinių švenčių minėjimai, įvairios popietės, teatralizuoti romansų vakarai, mugės, koncertai. Glaudžiai bendradarbiaujame su seniūnija, pagrindine mokykla – daugiafunkciu centru, biblioteka, bažnyčia, bendruomene.

Galerija

Meno vadovė: Leda Kazokienė, telefonas 8 616 89277
Šerių bendruomenės meno vadovė: Daiva Bakšienė 8 672 27595, [email protected]

Kolektyvai

Vokalinis – romansinis ansamblis „Akimirka“

susikūrė 2002 m. Aktyviai koncertuoja vietos bei rajono šventėse, festivaliuose. Bendradarbiauja su kaimyniniais rajonais.

Folkloro kolektyvas „Paversmė“

Valstybinių bei įvairių švenčių dalyvis, taip pat ir dainų švenčių folkloro dienos dalyvis.

Vaikų folkloro kolektyvas

Ndrąsiai žengia pirmus žingsnelius. Susikūrė prieš 2 metus. Mokomės dainuoti liaudies dainų, žaidžiame žaidimus, ratelius.

Liaudiškos muzikos kapela „Šaltinis“

Šiais metais atsinaujino kolektyvo sudėtis. Repertuare skamba linksmos polkos, valsai bei liaudies dainos.

Šerių kaimo bendruomenės moterų vokalinis ansamblis „Tetervė“

Kavarsko skyriui priklauso ir Anykščių rajono Šerių kaimo bendruomenės moterų vokalinis ansamblis „Tetervė“. Ansamblis susikūrė 2005 m. pavasarį. Iš pradžių repertuare vyravo liaudies dainos ir romansai, o vėliau jį papildė ir vokalinės dainos. Ansamblis dalyvavo romansinių bei vokalinių ansamblių konkursuose, pasirodė Anykščių kultūros centro bei skyrių scenose.2011 m. ir 2019 m. respublikiniuose vokalinių ir romansinių ansamblių festivaliuose – konkursuose ansamblis „Tetervė“ pelnė II vietą romansinio dainavimo kategorijoje. 2017 m. susikūrė folkloro kolektyvas, kuris 2018 m.dalyvavo respublikinėje dainų šventėje. Kolektyvui išduotas III kategorijos mėgėjų meno sertifikatas. Kolektyve taip pat vykdomos edukacinės veiklos su vaikais bei suaugusiais, paminimos ir valstybinės bei kalendorinės šventės.

Dramos mėgėjų teatras

Šiais metais pastatė J. Žemaitės 3-jų dalių komediją „Trys mylimos“.

Renginiai