werwerwerwerewr

MAČIONIŲ SKYRIUS

Padalinio vadovė: Aldona Kvaselienė, tel. 8 684 74799
El. paštas – [email protected]

Apie mus

Mačionių gyvenvietė įsikūrusi tarp Mušiejaus ir Rubikių ežerų (Skiemonių seniūnija). Mačionių skyriaus pastate (kultūros namų pastatas) yra įsikūrusi Mačionių bendruomenė, moterų klubas ir biblioteka. Mes visi kartu dedame pastangas ir kuriame gražesnį kaimą. Pastate yra dvi renginių salės, jaunimui ir vyresnio amžiaus žmonės yra įrengta sporto salė, moterims ir kulinarija besidomintiems vyrams yra įrengtas kulinarijos ir poilsio kambarys.

Bendruomenės dėka 2019 m. Joninių šventės metu buvo pasodintas Jonų pušynas, kuris papuošė ne tik skyriaus aplinką bet ir visą Mačionių kaimą. 2020 metų gruodžio pradžioje įgyvendintas projektas “Išnykusių kaimų atminimas”, kurio tikslas: išsaugoti aplink Mačionių kaimą išnykusių kaimų atminimą renkant informaciją bei prie Mačionių skyriaus statant kaimų atminimo ženklus bei palaipsniui juos pildant. Moterų klubo dėka nepristygstame gražiai žydinčių gėlių, kurios mus puošia ištisus metus.

Galerija

Tęsiant Mačionių kaimo tradi­ci­jas…

Skyri­uje, tęsiant Mačionių kaimo tradi­ci­jas, svar­biau­siomis yra tapu­sios:

Užgavėnės, Velykos, Moti­nos dienos, Joninės, Žolinės ir Advento šven­tės.

Minimos val­stybinės šven­tės: Sausio 13-oji,Vasario 16- oji, Kovo 11- oji ir Liepos 6-oji.

Visos šventės yra minimos savaip, vienos parodomis, kitos popietėmis ar išvykomis bei žygiais. Bene 15-tus metus skaičiuoja Mačionių kaimo bendruomenės iniciatyva atsiradusi šventė „Metų ratas“(Jubiliatų pagerbimo šventė). Mačionių skyrius glaudžiai bendradarbiauja su šalia esančiomis bendruomenėmis ir jų skyriais. Jau tradicija yra tapusi migruojanti Derliaus šventė, tarp Mačionių, Skiemonių ir Katlėrių bendruomenių. Nepraleidžiame progų pagilinti žinias sveikatingumo ir aktyviosios mankštos užsiėmimuose.

Renginiai

Prabėgo dar vieni metai Mačionių skyriuje… Buvo daug visko-popiečių, viktorinų, švenčių, parodų.

Metus pradėjome Sausio 13-osios dienos minėjimu  „Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. kaip visuomet degame atminimo žvakutes lange o 13 val. būna prisiminimų popietė. Skaitome eiles, žiūrime tų dienų filmuotą medžiagą.

Vasario 16 d. paminėti popietė „Mano kraštas-Lietuva“,- skaitome eiles, langus puošiame trispalvės karpiniais.

Neteko pamiršti ir raganų šėlionių per užgavėnes. Kepame ir ragaujame blynus, lankome kaimynus, būna tikras raganų sąskrydis.

Nepajautėme kaip susirinkome į Kovo 11-osios viktoriną. O kaip gi be velykų. Kaime jos visada švenčiamos ir laukiamos kaip ir visos kitos metų šventės. Žaidžiame, piešiame, ridename kiaušinius ir renkame kiaušinių karalių ar karalienę, puošiame velykų medį ant kurio nutupia rankų darbo paukšteliai.

Motinos dienai paminėti susirinkome popietėje “ Tik Motulės širdyje“.  Vyko Dalios Art. paroda, kurios metu galėjome paklausyti pasakojimų apie akmens galią, norintys galėjo įsigyti Dalios kurtų papuošalų. Deka Vilijos Barkuvienės romantinių dainų ši popietė tapo dar įpatingesnė.

Nuoširdžiai dėkojame AKC Svedasų skyriaus megėjų teatrui „Iliuzija“ ir populiariosios muzikos ansambliui „Vienu vėju“ už nuotaikingą gegužės vakarą, mūsų kaimo žmonėms.

Vasarą pasitikome tinklinio varžybomis prie Rubikių ežero. Liepos 6-osios vakarą gausiai susirinkome skyriaus kiemelyje, kuriame kartu sugiedojome tautišką giesmę.

Žolinių dieną puošėme skyriaus patalpas, žolynais surinktais iš mūsų kaimo pievų, pynėme vainikus… O gyvenimas pina vainiką iš pačių nuostabiausių žiedų-mūsų metų. Taip ir prasisuko dar vienas „Matų ratas 2023“, kuriame buvo pagerbti jubiliatai nuo 10 iki 90 metų. Sveikinimai ir dainos dar ryškiau skambėjo kartu su muzikantu Gintautu, kurio dainas ir palinkėjimus minime iki šiol. Nepamiršome jau tradicija tapusio išnykusių kaimų kalnelio. Poezijos popietėje „Buvusio laiko žingsniai“ ,kuri  buvo skirta Antanui Žvikui paminėti. Skaitėme jo kurtas eiles ir nepastebėjome kaip netikėtai į kiemus atėjo ruduo, kuris buvo gausus savo derliumi. Paroda „Rudens mozaika“, kurią vainikavo Utenos ansamblio „Ukvata“ koncertas. Lapkričio mėnesį, kiekvieną ketvirtadienį vyksta edukacinės ir kūrybinės popietės „Laikotarpis Advento-ypatingas“, kurio metu gaminame advento kalendorių, žaisliukus, piname vainikus, ruošiamės šventėms.