LELIŪNŲ SKYRIUS

Apie mus

Leliūnų kaimo gyventojų meno mėgėjų šaknys senos ir gilios. Gyventojai mėgėjų meno veikloje dalyvauja nuo 1950 metų. 1973 metais buvo atidaryti nauji kultūros namai, kurie ir šiuo metu vykdo veiklą.

Anykščių KC Leliūnų skyriaus veiklos sritys ir funkcijos :

  • Organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą.
  • Rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų pasirengimu ir dalyvavimu dainų šventėse,regioniniuose,respublikiniuose ir vietos renginiuose.
  • Organizuoja pramoginius,edukacinius ir kitus renginius.
  • Organizuoja valstybinių švenčių ir atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus.
  • Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu(veikia AJE).
  • Aktyviai bendradarbiauja su rajono,bei seniūnijos nevyriausybinėmis organizacijomis,tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius, rengiamos programos ir projektai.

Vykdomi tradiciniai projektai, kurie reprezentuoja Anykščių KC Leliūnų skyriaus veiklą.: festivalis – konkursas,, Skrendanti muzikos paukštė‘‘ skitas kaimų ir mažų miestelių romansinio dainavimo ir vokaliniams kolektyvams,kuris nuo regioninio tapo respublikiniu renginiu,vyksta nuo 2006 metų,  ,,Sveiki kaimynėliai‘‘ –tai tradicinė Anykščių , Kupiškio, Rokiškio, Utenos rajonų seniūnijų šventė., ,,Ką sveria rudens gėrybės‘‘ –tradicinė seniūnijos šventė(jungianti visas seniūnijoje esančias bendruomenes).

Galerija

Meno vadovė: Irena Kuliavienė tel. 8 620 89401
El. paštas – irenakuliavienė@gmail.com

Kolektyvai

Mišrus vokalinis ansamblis,, Leliuma‘‘

Mišrus vokalinis ansamblis susibūręs nuo 1998 metų. Leliūnuose nuo seno buvo vokalinio žanro tradicijos, todėl nemenki ansamblio pasiekimai. Norėdami sukurti erdvę, kurioje galėtų pasireikšti kaimo žmogaus iniciatyva ir kūrybiškumas, 2006m. Anykščių KC Leliūnų skyrius paruošė projektą, skirtą būtent kaimo ir mažų miestelių vokalinių ir romansinio dainavimo ansambliams, festivalį – konkursą ,, Dainuok ,širdie, gyvenimą‘‘.Šis projektas įrodė savo svarbą ir iš regioninio peraugo į respublikinį.Mes labai džiaugiamės šio projekto sekme ir tolimesniu dalyviu susidomėjimu,mus daro tik žinomesniais. Projekto įgyvendinimas parodė, kad bendras darbas, tikslai ir siekiai padeda atskleisti didesnį poreikį kultūros vartojimui. Šis projektas tapo tradiciniu Lietuvos kaimų ir mažų miestelių vokalinių ir romansinio ansamblių festivaliu – konkursu pakeitęs pavadinimą ,,Skrendanti muzikos paukštė‘‘. 2016 metais vyko dešimtasis jubiliejinis festivalis – konkursas.Šis konkursas vygdomas sekmingai kiekvieni metai. Ansablis šiuose konkursuose apdovanojimus yra laimėjęs net septynis kartus. Ansamblis daug kocertuoja, aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime. Repertuare lietuvių ir užsienio kopozitorių harmanizuotos lietuvių liaudies dainos.2019 metais ansamblis pasivadino ,,Leliuma“

Mišrus romansinio dainavimo ansamblis

Romansinio dainavimo ansamblis susibūręs nuo 2005 metų. Ansamblis turi paruošęs įvairiapusišką programą, atliekami šiam kraštui būdingi romansai. Ansamblis koncertuoja ne tik vietiniuose renginiuose, bet ir švykose 2016 metais ansamblis atsinaujino naujais nariais ir puikiai sudalyvavo Panevėžio rajono Paįstrio KC Bernatonių skyriuje vykusiam romansų vakarui.,,Sugrįški jaunyste‘‘.2019m.Utenos r. Tauragnuose romantinės muzikos vakare,,Po Tauragnų dangumi…‘‘,2020m.Molėtuose romansinis vakaras,, Rožė ta…‘‘

Mišrus folkloro ansamblis

Mišrus folkloro ansamblis susibūręs nuo 2001 metų. Dalyvių amžius nuo 40 iki 80 metų. Ansamblis atlieka savo krašto dainas ir pasakojimus. Kiekvienais metai dalyvauja rajonineje tradicinėje šventėje ,, Bėk, Bėk ,žirgeli‘‘. 2014 metais dalyvavo respublikinėje dainų šventėje, bei Anykščių KC Leliūnų skyriuje organizuojamuose renginiuose,bei išvykose.

Vaikų kūrybinė grupė

Vaikų kūrybinė veiklos grupė susikūrusi ir veikia jau dešimt metų.Keičiasi vaikai vieni suauga, ateina kiti.Šiuo metu vaikų kūrybinę veiklos grupę lanko 10 vaikų.Pagrindinė veikla yra ugdyti vaikų saviraišką, tobulinti jų meninius gebėjimus ir sudominti jaunimą savo laisvalaikį leisti turiningai. Grupė susirenka du kartus per savaitę. Čia užsiima dainavimu, šokimu, vaidyba. Per praktinius užsiėmimus mokosi pažinti save, skatina tarpusavio bendravimo įgūdžius ir susipažįsta su savo krašto tradicijomis. Kolektyvas dalyvauja įvairių projektų įgyvendinime. Vienas jų – tai projektas ,,Savarankiškumo ugdymas  – stiprina savivertę‘‘.

Renginiai