werwerwerwerewr

LELIŪNŲ SKYRIUS

Apie mus

Leliūnų kaimo gyventojų meno mėgėjų šaknys senos ir gilios. Gyventojai mėgėjų meno veikloje dalyvauja nuo 1950 metų. 1973 metais buvo atidaryti nauji kultūros namai, kurie ir šiuo metu vykdo veiklą.

Anykščių KC Leliūnų skyriaus veiklos sritys ir funkcijos :

Organizuoja mėgėjų meno kolektyvų veiklą.
Rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų pasirengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, regioniniuose, respublikiniuose ir vietos renginiuose.
Organizuoja pramoginius, edukacinius ir kitus renginius.
Organizuoja valstybinių švenčių ir atmintinų datų, kalendorinių švenčių minėjimus.
Rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu.
Aktyviai bendradarbiauja su rajono, bei seniūnijos nevyriausybinėmis organizacijomis, tenkina kitus bendruomenės kultūrinius poreikius, rengiamos programos ir projektai.
Vykdomi tradiciniai projektai, kurie reprezentuoja Anykščių KC Leliūnų skyriaus veiklą:
Festivalis – konkursas „Skrendanti muzikos paukštė“ skitas kaimų ir mažų miestelių romansinio ir vokaliniams dainavimo kolektyvams, kuris nuo regioninio tapo respublikiniu renginiu, vyksta nuo 2006 metų.
2023 m. ivyko jau 17- oji „Skrendanti muzikos paukštė 2023“. Pripildžius mūsų širdis džiugesio ir nuostabių įspūdžių. Festivalyje – konkurse dalyvavo kolektyvai iš Utenos, Šiaulių, Ukmergės, Panevėžio, Biržų ir Anykščių rajonų.

„Sveiki kaimynėliai“ – tai tradicinė Anykščių, Kupiškio, Rokiškio, Utenos rajonų seniūnijų šventė. „Ką sveria rudens svarstyklės“ – tai tradicinė seniūnijos rudens šventė.

Galerija

Padalinio vadovė Birutė Ražanskienė: mob. +370 620 36473
El. paštas – [email protected]
Meno vadovė: Irena Kuliavienė mob.  +370 620 89401
El. paštas – [email protected]

Kolektyvai

Mišrus vokalinis ansamblis „Leliuna“

Mišrus vokalinis ansamblis susibūrė 1998 m.. Leliūnuose nuo seno buvo vokalinio žanro tradicijos. Norėdami sukurti erdvę, kurioje galėtų pasireikšti kaimo žmogaus iniciatyva ir kūrybiškumas 2006  m. Anykščių KC Leliūnų skyrius paruošė projektą, skirtą būtent kaimo ir mažų miestelių vokalinio ir romansinio dainavimo kolektyvams festivalį – konkursą „Dainuok, širdie, gyvenimą“. Šis projektas įrodė savo svarbą ir iš regioninio peraugo į respublikinį. Mes labai džiaugiamės šio projekto sėkme ir tolimesniu dalyvių susidomėjimu. Tai mus daro žinomesniais. Projekto įgyvendinimas parodė, kad bendras darbas, tikslai ir siekiai padeda atskleisti didesnį poreikį kultūros vartojimui. Šis projektas tapo tradiciniu Lietuvos kaimų ir mažų miestelių vokalinių ir romansinių ansamblių festivaliu –konkursu ir pavadinimą pakeitė į „Skrendanti muzikos paukštė“. 2016 m. vyko dešimtasis jubiliejinis festivalis – konkursas. Šis konkursas vykdomas sėkmingai kiekvienais metais. Ansamblis šiame festivalyje –  konkurse yra laimėjęs apdovanojimus. Aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime, daug koncertuoja rajone ir už rajono ribų. Repertuare lietuvių harmonizuotos liaudies dainos ir populiarūs lietuvių – užsienio kompozitorių kūriniai. 2019 m. ansamblis pasivadino „Leliuna“.

Romansinio dainavimo kolektyvas „Gaja“

Romansinio dainavimo kolektyvas susibūrė 2005 m.. Turi paruošęs įvairiapusišką programą, čia atliekami šiam kraštui būdingi romansai. Kolektyvas koncertuoja ne tik vietiniuose rajono renginiuose, bet ir išvykose į kitus rajonus.

Mišrus folkloro ansamblis

Mišrus folkloro ansamblis susibūrė 2001 m.. Dalyvių amžius nuo 40 iki 80 metų. Ansamblis atlieka savo krašto dainas ir pasakojimus. Kiekvienais metai dalyvauja rajoninėje tradicinėje šventėje „Bėk, bėk ,žirgeli“. 2014 m. dalyvavo respublikinėje dainų šventėje bei Anykščių KC Leliūnų skyriuje organizuojamuose renginiuose ir išvykose.

Renginiai