werwerwerwerewr

„Užgaidos“
Populiariosios muzikos atlikėjų grupė

Meno mėgėjų kolektyvas – populiarios muzikos atlikėjų grupė „Užgaidos“ — savo veiklą pradėjo 2000- aisiais metais.Grupė žmonių,( apie 20 dainingų žinomų anykštėnų) susirinkdavo ir paruošdavo koncertines programas įvairioms progoms.

Veikla

2012 m.susibūrė pagrind­inė grupė – 11 dain­ininkų (6 moterys ir 5 vyrai). Šis būrelis dain­uo­jančių įvairaus amži­aus ir pro­fe­sijų žmonių repetuoja kiekvieną savaitę, dain­uoja labai įvairų reper­tu­arą nuo lietu­viškos ir užsienio pop­u­liar­io­sios muzikos iki romansų ir liaud­ies dainų. Daly­vauja bene visu­ose kultūros cen­tro orga­nizuo­ja­mu­ose koncertuose ir šventėse, KC skyrių renginiuose, bendruomenių suėjimuose, kituose rajonuose, Maduonos(Latvija) miesto šventėje.

       “Užgaidos“ per metus ,vidutiniškai, surengia iki 10 koncertų.

„UŽGAIDOS“ – TAI BENDRAMINČIŲ, MĖGSTANČIŲ DAINĄ, BUVIMĄ KARTU, KOLEKTYVAS.

  • 2017 „Užgaidos“ šventė veiklos penkmetį.
  • 2013 spalio 19 – 20 dienomis Anykščių kultūros centro populiarios muzikos atlikėjų grupė „Užgaidos“, vadovė Regina Stumburienė, dalyvavo Gdanske (Lenkija) vykusiame X-ąjame tautinių mažumų festivalyje „Biografie Gdanskie“ Didžiąjame Gdansko teatre, kur žiūrovų salė talpina 800 žmonių.Kolektyvas „Užgaidos“ atliko 45 min. programą (liaudies dainas, romansus ir lietuvių autorių populiarias dainas). Mūsų kolektyvas buvo labai šiltai sutiktas žiūrovų ir kitų dalyvių, plojimai netilo ne tik koncerto metu, bet dar ilgai ir pabaigus savo pasirodymą.
  • 2021-08-21 kolektyvas „Užgaidos“ dalyvavo tradiciniame Bardų festivalyje „Purpurinis vakaras“
REGINA STUMBURIENĖVADOVĖ
[email protected]TEL. +370 600 94459

Galerija

Renginiai