Biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos

2017 m. III ketvirtis
2017 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2016 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
2017 m. II ketvirtis
2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
2016m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos
  • 1. Biudžeto lėšos
  • 2. Biudže­tinių įstaigų pajamos
  • 3. Lėšos kultūros dar­buo­tojų darbo užmokesčio didinimui