werwerwerwerewr

„Anykščių kultūros centro teatras“
veiklą pradejo 1955 metais

Anykščių kultūros centro teatras savo veiklą pradejo 1955 metais . Per daugiau nei šešiasdešimt metų keitesi režisieriai ir kolektyvo nariai . Šiuo metu teatre įvairiuose spektakliuose vaidina apie 30 aktorių . Teatro repertuare 7 spektakliai.

Veikla

1960 metais gegužės 15 dieną už spek­taklį A. Vien­uo­lio “Prieb­land­oje” dramos kolek­tyvui buvo suteik­tas liaud­ies teatro var­das. Pir­ma­sis režisierius B. Zabiela su dramos kolek­tyvu (vėliau liaud­ies teatru) su per­trauka dirbo iki 1968 metų. Per tą laiko­tarpį pas­tatė apie 30 spek­tak­lių, kuri­uos par­odė apie 500 kartų. Vėliau teatre spek­tak­lius statė dauge­lis režisierių: A. Goge­lis, A. Juzvikas, R. Šilan­skas, E. Juodelienė, V. Paulauskaitė, A. Navalin­skas A. Pajarskienė, E. Druskinas  ir kt.  2004 m. rež. R. Smal­skienė buvo  sukūrusi moterų jude­sio teatrą ”Sen­tio” ir vaikų pan­tomi­mos teatrą ”Homo”.

Nuo 2013 metų teatrui vadovauja rež. Jonas Buziliauskas.

Per pastaruosius septynerius  metus dalyvauta festivaliuose Baltarusijoje, Baranoviči mieste (Maros Zalitės „Margarita 2015m)., Ukrainoje, Očakovo mieste (Sigito Gedos „Strazdas“ 2016m), Slovakijojoje, Martino mieste ( Kosto Ostrausko „Čičinskas 2016 m). , Rumunijoje, Iasi mieste (Maros Zalites „Margarita“ 2016 m.), Latvijoje, Jakapilio mieste ( Maros Zalites „Margarita“ 2015m.) , Jurmaloje“Baltijos rampa“ (Samuelio Beketo „Teatras I ir Ateina ir išeina“rež. Tiit Alte 2017 m.), Estijoje , Saremų salose“Baltijos rampa“ ( Maros Zalitės „Margarita“ 2015m.), Bulgarijoje,Vrasta mieste(Sigito Gedos „Strazdas“ 2015m., Maros Zalites „Margarita“ 2017m., Justino Marcinkevičiaus “Daukantas” 2019m.), Vengrijoje, Papa mieste (Justino Marcinkevičiaus „Daukantas“  2014 m.) Farerų salose, Toršavna NEATA festivalis (Justino Marcinkevičiaus „Mindaugas“ (ištrauka) 2016 m.) Juodkalnijoje, Kolašin mieste (Kosto Ostrausko „Čičinskas“ 2017 m. ,Justino Marcinkevičiaus “Daukantas” 2018 m. ), Ukrainoje,  Nikolajevo m. Maros Zalitės “Margarita” 2018 m., Maroke Udžda m. Maros Zalitės “Margarita” 2018 m. , Maroke Meknes m. Euripido “Medėja” 2019 m.,  Rusijoje, Puškinskije gori m. Slavomiro Mrožeko “Emigrantai” 2019 m., Suomijoje Jyvastkyla m. Antono Čechovo “Ragana” 2020 m. , Rusijoje, Baikalo ežero saloje „Olchon“ 2017m. , Lenkijoje, Punsko mieste.

Teatras taip pat nuolatinis festivalių Lietuvoje dalyvis :

„Kauno rampa“ Kaune , „Interrampa“ Rokiškyje , “Vilniaus rampa” Vilniuje, “TeAtradimai” Telšiuose, „Kvartetas“ Taurageje“, „Tegyvuoja Giraite“ Varėnoje  , „Tiltai“ Paįstryje (Panevežio raj.) , „Šiaudine skrybele“ Panevežyje , „Camera obscura“ Ukmergeje, “Kartu”  Kurtuvėnuose  (Šiaulių rajonas) , „Kaimynų teatrų šventė“ Ignalinoje, „Theater Cluster“(Kupiškyje ir Utenoje“,“Juoko sukurys“ Švenčionėliuose, „Dauguvietynė“ Biržuose, „Dvylika kėdžių“ Vaškonyse (Kauno raj.) ir kituose .

Scenografi­jas spek­tak­liams kuria dailininkas Valentinas  Žalka­uskas, šviesos ir garso inžinieriai Alis  Aram­i­nas ir Andrius Falkauskas. Daugiau informacijos galima rasti facebook paskyroje.

Per šiuos metus įvyko šių spektaklių premjeros:

  • “Daukantas“ pagal Justino Marcinkevičiaus dramą. (premjera 2014 m.). Mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai 2014“ laureatas , atstovavo Lietuvą festivalyje „Baltijos rampa“ Kupiškyje ( 2016 m.), rodytas festivaliuose Punske (Lenkija 2015m.) , „Progress“ Papa mieste (Vengrija 2015m.), “Korifej” Kolašin mieste (Juodkalnija 2018m). Klojimo teatro festivalyje „Krivūlė“ 2016 m. pripažintas geriausiu spektakliu. Mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras 2015“ Jonas Buziliauskas už Daukanto vaidmenį pripažintas geriausiu sezono aktorium .

Per šiuos metus įvyko šių spektaklių premjeros

  • „Lietuvaitės“ pagal Liudvikos Didžiulienės – Žmonos komediją. (premjera 2014 m.). Aktyviai rodytas Lietuvos miestuose ir miesteliuose

Per šiuos metus įvyko šių spektaklių premjeros

  • „Strazdas“ pagal Sigito Gedos poemą. (premjera 2015 m.). Spektaklis rodytas užsienio festivaliuose „Vremia“ Vratsa mieste (Bulgarija, 2015), „Teatron“ Očakovo kurorte (Ukraina, 2016). Punske, (Lenkija 2016).

Per šiuos metus įvyko šių spektaklių premjeros

  • „Lapkritis veidrodyje“ pagal Donaldo Kajoko poeziją. (premjera 2015 m.). Rodytas poezijos šventėse
  • „Margarita“ pagal Maros Zalite drama (premjera 2015 m.). Atstovavo Lietuvą „Baltijos rampoje“ Saaremų salose ( Estija, 2015 m), „Paralelnie miri“ Baranovici mieste (Baltarusija), kur aktorė Evgenija Gnedova pripažinta geriausia aktore, festivalyje „Laipa“Jakapilio mieste (Latvija2015 m.), “Ludic theatre days”Iasi mieste (Rumunija 2016m. ), “Vremia” Vratsa mieste (Bulgarija 2017m.). Rodyta festivaliuose Udžda mieste Maroke, Nikolajevo mieste Ukrainoje.
  • „Čičinskas“ pagal Kosto Ostrausko pjesę. (premjera 2016 m.). Mėgėjų teatrų šventės-apžiūros “Atspindžiai 2016” laureatas , Rodytas festivaliuose „Scenicka žatva“Martino mieste (Slovakija, 2016m.), Punske, (Lenkija 2016m.) , “Korifej” Kolašin mieste (Juodkalnija 2017m.). Mėgejų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras- 2017“ Jonas Buziliauskas už Čičinsko vaidmenį pripažintas geriausiu sezono aktorium.

„Emigrantai“ pagal Slavomiro Mrožeko pjesę. (premjera 2016 m.). Rodytas tarptautiniame teatrų festivalyje “Kordon” Puškinskie gori mieste Rusijoje 2019 m. Aktyviai rodomas Lietuvos miestuose bei miesteliuose

„Mindaugas“ pagal Justino Marcinkevičiaus dramą. (2016 m.). Premjera po atviru dangumi parke, kur vaidino 52 aktoriai. Ištrauka rodyta NEATA festivalyje (Farerų salos, 2016). Visas spektaklis rodytas NEATA festivalyje Anykščiuose ant Vorutos piliakalnio 2018 m. Rodytas ant piliakalnių Lietuvos miestuose (Ukmergėje, Rokiškyje)

“Prieblandoje” pagal Antano Vienuolio drama (premjera 2017m.). Aktyviai rodomas Lietuvos miestuose ir miesteliuose. 2018 metais tapo konkurso šventės “Atspindžiai” laureatu. Gaškienės vaidmens atlikėja Audronė Pajarskienė 2019 m pripažinta geriausia aktore Lietuvoje. Tais pačiais metais spektaklis pripažintas geriausia nacionalinės dramaturgijos interpretacija Lietuvoje. 2019 m. atstovavo Lietuvą festivalyje “Baltijos rampa” Kretingoje.

Samuelis Beketas (rež. Tiit Alte , Estija, premjera 2017 m) Spektaklis dalyvavo festivalyje “Baltijos rampa 2017” Jurmaloje (Latvija)

“Lietuvis” pagal Vidūno publicistinį straipsnį (premjera 2017m.) Atrinktas į Šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos…“ programą.

“Karūna ir smėlis“ pagal Romualdo Samulevičiaus pjesę. Premjera 2018 metais. Rodomas Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

„Žemės ar moters“ Vaižganto vienaveiksmė komedija. Premjera 2019 m. Statytas Juozo Tumo Vaižganto jubiliejaus proga.

„Medėja“ Euripido tragedija. Premjera 2019 m. Spektaklis rodytas tarptautiniame teatrų festivalyje Maroke, Meknes mieste. 2020 m. tapo respublikinės šventės konkurso „Atspindžiai“ laureatu.

“Tik ilgesį palik . . .” pagal Pauliaus Širvio poeziją, laiškus ir atsiminimus. Premjera 2020 metais. Rodomas poezijos ir kitokiose šventėse.

„Miestas“ Evgenijaus Griškoveco šiuolaikinė drama. Premjera 2020 m. Rodomas kamerinėje erdvėje.

Anykštėno rašytojo Rimanto Vanago naujausia poema „Anykščių dantiraštis“ skirta holokausto 80 metinėms paminėti. Poemoje remiamasi tikrais faktais, minimos tikros realiai gyvenusios  asmenybės. Tai nepaprastai jautrus kurinys, neleidžiantis pamiršti baisių to meto įvykių.

Spektaklis buvo  parododytas 2021m rugpjūčio men.  senosiose žydų kapinėse Anykščiuose, išnaudojant ir pritaikant spektaklio įdėjai tos vietovės landšaftą. Vėliau spektaklis  pritaikytas kamerinei  aplinkai ir planuojamas rodyti įvairiuose renginiuose rajone, bei Lietuvoje, skirtose holokausto tragedijos paminėjimui.

Režisierius Jonas Buziliauskas, dailininkas Valentinas Žalkauskas Garsas ir šviesos Andrius Falkauskas ir Alis Araminas. Vaidina Audronė Pajarskienė, Jovita Povilavičienė, Tomas Pajuodis, Donaldas Vaičiūnas.

Spektaklis –apmastymas. Keturios spalvos, keturi metų laikai , keturios nuotaikos. Gyvenimas amžinas keturkampis, amžinas atsikartojimas. Ir tik nuo tavęs priklauso ar  tas atsikartojimas dar kam nors, išskyrus tave patį  įdomus ? Ar tu esi dar  kam nors, išskyrus save patį,  reikalingas ?

Spektaklis skirtas kunigui švietėjui Jonui Katelei. Naudojama Jono Katelės amžininkų (Antano Strazdo, Antano Baranausko, Antano Vienažinsio, Andriaus Višteliausko, Dionizo Poškos ir kitų) kūryba. Režisierius Jonas Buziliauskas, dailininkas Valentinas Žalkauskas, apšvietėjas Alis Araminas. Vaidina Jolita Novikienė ir Jonas Buziliauskas.  Spektaklyje dalyvauja AKC etnografinis  ansamblis “Valaukis” (vad. Regina Stumburienė). Premjera 2021 birželio mėn.

Spektaklis –apmastymas. Keturios spalvos, keturi metų laikai , keturios nuotaikos. Gyvenimas amžinas keturkampis, amžinas atsikartojimas. Ir tik nuo tavęs priklauso ar  tas atsikartojimas dar kam nors, išskyrus tave patį  įdomus ? Ar tu esi dar  kam nors, išskyrus save patį,  reikalingas ?

Spektaklis skirtas kunigui švietėjui Jonui Katelei. Naudojama Jono Katelės amžininkų (Antano Strazdo, Antano Baranausko, Antano Vienažinsio, Andriaus Višteliausko, Dionizo Poškos ir kitų) kūryba. Režisierius Jonas Buziliauskas, dailininkas Valentinas Žalkauskas, apšvietėjas Alis Araminas. Vaidina Jolita Novikienė ir Jonas Buziliauskas.  Spektaklyje dalyvauja AKC etnografinis  ansamblis “Valaukis” (vad. Regina Stumburienė). Premjera 2021 birželio mėn.

Naujausias  Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatro pastatymas “Sakmė apie Juzą” (pagal Juozo  Baltušio apysaką) vasario 20 d. 14 val. bus parodytas Anykščių žiūrovams. Spektaklyje  kalbama  apie savo noru nuošaliai  pelkėje  apsigyvenusi  atsiskyrėlį Juzą, kuris suvokia , jog nuo visuotinių kataklizmų (tokių kaip genocidas, karas,  tremimas, santvarkos pasikeitimai ) pasislėpti neįmanoma. Bet svarbu kaip elgiasi   žmogus  kataklizmų akivaizdoje, kiek jame išlieka žmogiškumo. Kokius sprendimus jis priima.

Scenarijaus autorius ir režisierius Jonas Buziliauskas. Kartu su kupiškėnais aktoriais vaidina ir anykštėnai (Evgenija Gnedova, Robertas Raišelis, Donaldas Vaičiūnas) Pagrindinio Juzos vaidmens atlikėjas – Utenos kamerinio teatro režisierius Šarūnas Kunickas.

Rašytoją Juozą Baltušį likimas buvo susiejęs ir su Anykščiais, todėl tikime kad atsiras žiūrovų norinčių pamatyti  vieno iš geriausių jo  kurinių  “Sakmė apie Juzą” sceninę interpretaciją.

JONAS BUZIL­I­AUSKASREŽISIERIUS
EL. PAŠTAS - [email protected]TEL. +370 601 20302

Apie

Teatro tikslas – siekti aukšto meninio lygio, ugdyti žiūrovų teatrinę savimonę, pristatyti Lietuvos ir Anykščių miesto teatrinę kultūrą užsienio šalyse. Teatras aktyviai dalyvauja Anykščių rajono kulturineje veikloje. Spektaklius rodo Lietuvos ir užsienio žiūrovams.

Galerija

Renginiai