werwerwerwerewr
Anykščių kultūros centro

Skyriai

Mes vienijame 11 aktyviai veikiančių skyrių, savo veiklomis pasižymėjusių visoje Lietuvoje

Andrioniškio skyrius

Padalinio vadovė: DAIVA KRUOPI­ENĖ ir meno vadovas: VYTAU­TAS ŽIUKAS

Kavarsko skyrius

Kavarsko miestą garsina legendomis apipintas Šv. Jono Krikšytojo šaltinis, kurį mėgsta lankyti žmonės iš visos Lietuvos.

Burbiškio skyrius

Tęsia Burbiškio kaimo tradicijas…

Kurklių skyrius

Kurkliai tai nedidelis miestelis nutolęs vos keleta kilometrų nuo Puntuko ir Medžių lajų tako Ukmergės- Utenos plento kryptimi.

Leliūnų skyrius

Gyventojai saviveikloje dalyvauja nuo 1950metų…

Mačionių skyrius

Mes visi kartu dedame pastangas ir kuriame gražesnį kaimą.

Skiemonių skyrius

Gera daryti tai, ko reikia žmogui

Svėdasų skyrius

Kiekvien­ais metais AKC Svė­dasų skyri­uje vyk­sta įvairūs renginiai: val­sty­binių švenčių minėji­mai, įvairios popi­etės, mugės, kon­cer­tai.

Traupio skyrius

Traupis – nedidelis, bet spalvingas miestelis rajono pakraštyje, garsėjantis unikaliu botanikos sodu, gyvas kultūrinėmis tradicijomis.

Viešintų skyrius

AKC Viešintų skyrius kasmet rengia respublikinę kapelų šventę „Subatos vakarėly“, pagal galimybes, pakviesdamas geriausias Lietuvos kapelas iš įvairių šalies regionų.

Nuotraukos autorė Živilė Zimnickaitė
Nuotraukos autorė Živilė Zimnickaitė

Troškūnų skyrius

AKC Troškūnų skyrius kasmet rengia profesionalių atlikėjų koncertus ir organizuoja kitus profesionalaus meno projektus, pramoginės muzikos vakarus – koncertus, etninės kultūros projektus