Darbo laikas (bilietų kasa)

Tel. nr.+370 381 5-22-39
Darbo laikas 11 – 18 val. (Pertrauka 14-15val.)

Anykščių kultūros cen­tras

Savi­valdy­bės biudžet­inė įstaiga

Duomenys kau­pi­ami ir saugomi Juri­dinių asmenų reg­istre kodas 190078494.
Adresas – A. Baranausko a. 2, LT 29132 Anykščiai

Paskambinkite mums

Tel./faks. +370 381 5–20–96

El.paštas

akrumai@gmail.com

Anykščių kultūros centro darbuotojų

TELEFONŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas ,pavardė Pareigos Darbo tel. Nr. Mobilus Nr.
1. Dijana Petrokaitė Direktorė 52096 8-687-16221
2. Vilma Paulauskaitė Direktorės  pavaduotoja 52096 8-652-51390
3. Edmondas Dyburis Direktorės  pavaduotojas ūkio reikalams 8-606-01392
4. Romutė Bulotienė Vyr. buhalterė 51784 8-611-90929
5. Laimutė Kliucevičienė Personalo vadybininkė 52096 8-614-43483
6. Regina Stumburienė Etnografė 8-600-94459
7. Danguolė Paunksnienė Padalinio vadovė 8-600-09688
8. Jūratė Uselienė Choreografė 8-682-39802
9. Jūratė Šimkienė Choreografė 8-676-17385
10. Irma  Baukytė Choreografė 8-680-86580
11. Nijolė Šaltenytė Vadybininkė 8-682-12254
12. Jorė Visockytė Vadybininkė 8-623-38527
13. Žymantas Kučikas Baletmeisteris 8-699-13833
14. Jonas Buziliauskas Teatro režisierius 8-601-20302
15. Kęstutis Grigaliūnas Instrumentalistas 8-657-49789
16. Rūta Aglinskienė Chormeisterė 8-610-65186
17. Valentas Žalkauskas Dailininkas 8-692-85243
18. Rimvydas Griauzdė Chormeisteris 8-682-17201
19. Stanislovas Aglinskas Akomponuotojas 8-610-62108
20. Bronius Petrokas Akomponuotojas 8-686-66735
21. Viktorija Kavaliauskienė Koncertų (spektaklių) organizatorė 52239 8-696-90021
22. Jūratė Vignerienė Buhalterė, (raštvedė) 8-607-69324
23. Alis Araminas Šviesos režisierius 8-676-80202
24. Julius Jakubėnas Scenos režisierius 8-606-86657
25. Andrius Falkauskas Garso režisierius 8-671-09218
26. Jurgita Baldauskienė Chormeisterė 8-619-85726
27. Stasys Šniaukštas Garso režisierius 8-683-64443
28. Tomas Baltušis Informacinių technologijų specialistas 8-684-80090
29. Livija Stukienė Valytoja 8-683-60872
30. Asta Radzevičiūtė Valytoja 8-611-01170
 31. Lukas Paunksnis Sargas 52239 8-629-45897
32. Antanas Baltrimas Sargas 52239 8-699-33000
33. Vydmantas Linkevičius Sargas 52239
34. Gintautas Eimanavičius Sargas 52239 8-612-20936
35. Rimvydas Staikūnas Stalius 8-68689968
36. Saulius Janukėnas Vairuotojas 8-686-86309
37. Rasa Žvirblytė Valytoja 8-604-38655
38. Dainora Zulonaitė Valytoja 8-604-09819

Anykščių kultūros centro skyrių darbuotojų

TELEFONŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Skyrių pavadinimai Darbuotojai Telefono numeris
1 Kavarsko skyrius Aušra Blažienė

Leda Kazokienė

Daiva  Bakšienė

8-600-81627

8-616-89277

8-672-27595

2 Troškūnų skyrius Jolanta Pupkienė 8-627-66848
3 Kurklių skyrius Giedrė  Steponėnienė 49231

8-676-58138

4 Svėdasų skyrius Rožytė Lapienienė

Vilius Lapienis

8-612-36474

8-699-40932

5 Debeikių skyrius Esmeralda Juodelienė 51623

8-676-92901

6 Viešintų skyrius Robertas Raišelis

Dalia Raišelienė

8-615-48548

86-15-48346

7 Traupio skyrius Janina Čerkauskienė

Janina Savickienė

8-650-50359

8-686-55497

8 Ažuožerių skyrius Alvyra Simanonienė 8-688-40544
9 Skiemonių skyrius Audronė Baškauskienė

Gintautas Eimanavičius

Regina Strolienė

8-612-78964

8-612-20936

8-687-13174

10 Mačionių skyrius Aldona Kvaselienė 8-684-74799
11 Leliūnų skyrius Vita Miškeliūnienė

 

Irena Kuliavienė

 

8-620-51667

8-601-09094

8-620-89401

59088

12 Andrioniškio skyrius Daiva Kruopienė

Vytautas Žiukas

8-612-73603

8-622-24783

13 Burbiškio skyrius Daiva Širvinskienė 8-618-08853
14 Vaitkūnų skyrius Aldona Bagdonienė 8 -620-45339

Ar jau pasiruošę aplankyti mus?