Darbo laikas (bilietų kasa)

Tel. nr.+370 381 5-22-39
Darbo laikas 11 – 18 val. (pertrauka 14-15val.)

Savaitgaliais ir šventinėmis dienomis pradedame dirbti 3val, prieš mokamą renginį

Anykščių kultūros cen­tras

Savi­valdy­bės biudžet­inė įstaiga

Duomenys kau­pi­ami ir saugomi
Juri­dinių asmenų 
reg­istre kodas 190078494.
Adresas – A. Baranausko a. 2, LT 29132 Anykščiai

Paskambinkite mums

Tel./faks. +370 381 5–20–96

El.paštas

akrumai@gmail.com

Anykščių kultūros centro darbuotojų

TELEFONŲ SĄRAŠAS

Direktorė Dijana Petrokaitė

+370 381 52096
+370 687 16221

Buhalterija

+370 381 51784

Direktoriaus pavaduotojas kūrybiniam darbui

+370 381 52096

Ūkio dalis

+370 381 52239,

Bilietų kasa

+370 381 52239

Budintis

+370 381 52239

Ar jau pasiruošę aplankyti mus?