werwerwerwerewr

SVĖDASŲ SKYRIUS

Apie mus

Kiekvien­ais metais AKC Svė­dasų skyri­uje vyk­sta įvairūs renginiai: val­sty­binių švenčių minėji­mai, įvairios popi­etės, mugės, kon­cer­tai. Ben­dradar­biau­jame su kit­o­mis Svė­dasų mieste­lio įstaigomis: Svė­dasų J.Tumo – Vaiž­ganto gim­naz­ija, Svė­dasų senelių globos namais, Svė­dasų Šv. Arkan­gelo Mykolo bažnyčia, Svėdasų seniūnija, Svėdasų bib­lioteka ir asociacija „Svėdasų ben­druomenė“. Palaikome draugiškus ryšius su aplink­inių kaimų ben­druomenėmis: Butėnų, Griki­a­pelių, Daujočių ir Vaitkūnų.

Kas penkerius metus švenčiame Svėdasų miestelio gimtadienį (rugpjūčio 14-15 dienomis).

Renginiai

Kai susitinka vasara su rudeniu
Žolinių šventė ir Svėdasų 520-asis gimtadienis

Kaip ir kasmet į vasaros ir rudens susitikimą kviečia Svėdasai! Šį rugpjūtį Žolinių šventės metu
švęsime Svėdasų miestelio 520 – ajį gimtadienį. 520…. juk jubiliejus! O jubiliejų švęsti reikia. Taigi
rugpjūčio 13, 14, 15 dienomis Svėdasų skyriaus kiemelyje ir Svėdasų miestelio centre skambės
muzika, vyks mugė, šurmuliuos teatras. Svėdasiškių ir miestelio svečių lauks du vakariniai koncertai,
o Žolinių dieną pasirodys netgi du istorinių šokių kolektyvai. Šventę vainikuos Mariaus Jampolskio
koncertas.
Žolinių šventės ir Svėdasų 520 – to gimtadienio šventės renginių ciklą pradėsime rugpjūčio 13
dieną, sekmadienį, 10 val. Šv. Mišiomis Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Po Šv. Mišių
Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkajojo choro
„Schola Gregoriana Vilensis“ koncertas ir profesorių Ado ir Raimondos Ragauskų paskaita. Po
koncerto pailsėję ir dieną praleidę su šeima, 19 val. susitiksime Anykščių kultūros centro Svėdasų
skyriaus kiemelyje, vakariniame Naisių vasaros teatro koncerte.
Rugpjūčio 14 dieną, pirmadienį, renginių ciklą pratęsime iš pradžių gana rimtai… 12 val. Svėdasų
bibliotekoje istorinė valandėlė „Miestelio istorijos Svėdasų krašto rašytojų akimis“, istorinės
valandėlės vedėjas, žurnalistas Vytautas Bagdonas. O bibliotekos meno galerijoje vyks iš Svėdasų
krašto kilusių rašytojų portretų paroda „Svėdasų krašto rašytojų portretai“. Turėsite puikią galimybę
išgirsti Svėdasų miestelio istoriją trumpai ir pasigerėti iš Svėdasų krašto kilusių rašytojų portretų
paroda.
14 val. kviesime visus į Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus kiemelį, kur matysime
Utenos kultūros centro Kuktiškių skyriaus mėgėjų teatro spektaklį, rež. Ligita Balčiūnienė. 15 val.
Svėdasų miestelio centre, šalia Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus pasirodys šventės
šeimininkų kolektyvas – Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus mėgėjų teatras „Iliuzija“, rež.
Ramunė Lapienytė. 16 val. vėl grįšime į Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus kiemelį, kur visų
lauks Rokiškio rajono Panemunėlio daugiafunkcio centro mėgėjų teatro spektaklis, rež. Audronė
Šakalienė. Po spektaklio turėsime šiek tiek laiko atsipūsti, gal ir ežere pasimaudyti… Juk Svėdasai
turi net 3 ežerus!
19 val. susitiksime Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus kiemelyje, vakariniame grupės
„Kely“ koncerte.

Rugpjūčio 15 d., antradienį, renginių ciklą tęsime nuo 9 val. ryto. Susitiksime mugėje miestelio
centre, o 10 val. Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios. Po Šv. Mišių
11 val. susitiksime Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus kiemelyje, šventiniame koncerte!
Koncerte pasirodys šventės šeimininkai – Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus mišrus
vokalinis ansamblis „Širdies melodija“, vad. Rožė Lapienienė, svečiai – Anykščių kultūros centro
Leliūnų skyriaus mišrus vokalinis ansamblis „Leliuna“, vad. Irena Kuliavienė, Naujųjų Elmininkų
kaimo bendruomenės vokalinis ansamblis „Elmė“, vad. Irena Kuliavienė, Anykščių kultūros centro
Burbiškio skyriaus romansinis ansamblis „Pivonija“, vad. Robertas Raišelis, Anykščių kultūros
centro istorinių šokių studija „Baltoji pavana“, vad. Jūratė Ūselienė, Marijampolės kolegijos istorinio
šokio grupė „Reverence“, vad. Daina Misiukevičienė, vadybininkė Vida Mickuvienė. Šventinio
koncerto metu vyks „Senieji žaidimai“ vaikams ir suaugusiems, žaidimų vedėja Anykščių kultūros
centro Kurklių padalinio vadovė Giedrė Steponėnienė.
15 val. Žolinių ir Svėdasų 520 – ojo gimtadienio šventę „Kai susitinka vasara su rudeniu“
vainikuos Mariaus Jampolskio koncertas.
Mūsų mažo miestelio didelė šventė atvira visiems – dideliems ir mažiems, saviems ir svečiams,
dirbantiems ir atostogaujantiems. Užsukite, nesididžiuokite, palinksminsime, praturtinsime dvasiškai.
Mes žmonės paprasti, bet ne prasti. Patys įvertinsite, pajusite, pabūsite kartu, atitrūksite nuo pilkos
kasdienybės…
Daugiau informacijos: Svėdasų skyriaus padalinio vadovė Rožė Lapienienė, tel. nr.
+37061236474, Svėdasų skyriaus meno vadovė Ramunė Lapienytė, tel. nr. +37062577401.
Elektroninis paštas: [email protected]

Straipsnis „Kalėdos Svedasuose 2020“

Galerija

Meno vadovė: Ramunė Lapienytė, tel. 8 625 77 401, [email protected]
Padalinio vadovė: Rožė Lapienienė, tel. +370 612 36 474, [email protected]

Kolektyvai

Folklorinis ansamblis

Folklorinis ansamblis atlieka Svėdasų krašto liaudies dainas, kurios dainuojamaos jau daugiau nei 100 metų. Folklorinis ansamblis dalyvavo respublikinėse Dainų šventėse, lankėsi Lietuvos Respublikos Seime ir daugelyje kitų vietų.

Mišrus vokalinis ansamblis „Širdies melodija“

Ansamblis atlieka įvairias vokalines ir romansines dainas, akomponuojant gyvai ar su muzikinių fonogramų pagalba. Kasmet dalyvauja rajono vokalinių ansamblių šventėje „Te dainai daina atsišaukia…“ Ansamblis pasirodė ne tik Anykščių, bet ir aplinkinių rajonų renginiuose.

Mėgėjų teatras „Iliuzija“

2020 metais teatras atgijo iš naujo. Pastatėme K. Sajos vieno veiksmo komediją „Kepurė dega“. Spektaklio premjera įvyko Svėdasuose, Joninių šventės metu. Visą likusią vasarą teatras leidosi į gastroles. Aplankėme Anykščių rajone Debeikius, Skiemonis ir Katlėrius, Utenos rajone Vilučius ir Vyžuonas.
2021 metais teatras pristatė naują spektaklį – komediją, pagal K. Sajos pjesę „Džinsai“. Su šiuo spektakliu dalyvavo Tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Artimi“ Anykščiuose.
2022 metų gegužę įvyko dar vieno spektaklio premjera, pagal J. Tertelio pjesę „1/3 gyvenimo“. Ši premjera buvo skirta Motinos dienai. Taip pat su šiuo spektakliu teatras liepos mėnesį dalyvavo teatrų festivalyje „Seklyčia 2022“, mažojoje kultūros sostinėje Rokiškio raj., Panemunėlyje.
Mėgėjų teatras „Iliuzija“ neapsiriboja vien spektakliais. Be šio teatro įkūnijamų personažų niekada neapsieinama Svėdasų miestelio eglės įžiebimo šventėse ir kitur.

Populiariosios muzikos ansamblis „Vienu vėju“

Populiariosios muzikos ansamblis „Vienu vėju“ susikūrė 2021 metų pabaigoje. Tuo įkūnijo seniai brandintą svajonę patirti malonumą dainuojant populiarias dainas ir teikti džiaugsmą žmonėms, jų klausantiems.

Iš tiesų, idėja pasiteisino visu šimtu procentų. Žiūrovai labai palankiai įvertino ir priėmė. Taigi, ansamblis neatsigina kvietimų koncertuoti įvairiuose bendruomenių ir kultūros centrų organizuojamuose renginiuose Anykščių, Utenos, Rokiškio rajonuose.

Renginiai