Andrioniškio skyrius

Joninės Andrioniškyje

Birželio 23 d. Andrioniško miestelio Žaliąjame slėnyje įvyko pavakarojimas prie Jonų laužo. Klausėmės dainų, kurias atliko Saulius Janukėnas bei Lauryna Grikėnaitė. Užkūrę laužą atlikome apeigas dėkodami Perkūnui už lietų, Gabijai už ugnį ir šilumą bei Žemynai už gerą derlių, laužėm ir valgėm duoną iš bendro kepalo siekdami bendrystės. Pynėme vainikėlius, kuriuos leidome į upę, žaidėme įvairius žaidimus, ieškojome paparčio žiedo. O pabaigoje vakaro šokome aplink laužą.

Šventės akimirkos nuotraukose:

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Andrioniškyje

Birželio 14 d. Andrioniškio miestelio žmonės dalyvavo akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“ .Buvo skaitomos pavardės tremtinių ir politinių kalinių, kilusių iš Andrioniškio. Pagerbti tylos minute. Tremtinių dainą, kuri sugraudino ir sujaudino ne vieną širdį, atliko Robertas Raišelis.

Kovo 11 paminėta Andrioniškyje

Kovo 8 d.įvyko minėjimas , skirtas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-metį „Laisvė išskleidė sparnus“.
Renginyje kalbėjo kraštotyrininkas Raimondas Guobis, su švente pasveikino seniūnas Rolandas Lančickas. Literatūrine kompozicija  „Savo Tėvyne tariu“ parodė jaunieji andrioniškėnai, skambėjo kapelos „Pelyša“ dainos. Surengta vaikų piešinių paroda. Pabaigoje visi šventės dalyviai nusifotografavo lauke prie šventės simbolių vėjo malūnėlių.

„Pražydo laisvės diena“ Andrioniškyje

Vasario 13 d. Andrioniškio bibliotekoje įvyko muzikinė-literatūrinė popietė, skirta Lietuvos atkūrimo dienai „PRAŽYDO LAISVĖS DIENA“
Dalyvavo poetė iš Kupiškio Giedrė Murnikovienė, skyrusi eiles tėvynei, savo gimtajam kraštui. Keletą eilėraščių paskaitė Antanas Žvikas.
Žiūrovus labiausia sužavėjo Roberto Raišelio ir Jurgitos Baldauskienės kartu atliekamos dainos.

Andrioniškyje įžiebta Kalėdų eglutė

Gruodžio 12 d. Andrioniškyje buvo įžiebta eglutė seniūnijos pastato balkone, o paskui žmonės buvo pakviesti į salę, kur vyko popietė „Tai bent kaimynėliai“, surengta viktorina, įvairios užduotys, galvosūkiai. Komandos turėjo sukurti prisistatymus, pasakoms pabaigas.Vaikai ant scenos demonstravo savo sugalvotus pasakų personažus. Visos „kaimynėlių “ komandos buvo apdovanotos prizais.

Renginys Andrioniškyje

Spalio pabaigoje įvyko renginys Andrioniškyje ,, Ruduo – vestuvių metas“. Renginio metu buvo rodomas spektaklis pagal K. Binkio poemą ,,Tamošius bekepuris“, kurį suvaidino Andrioniškio mėgėjų teatras. Grojo kapela ,,Pelyša“. Dalinamės šventės nuotraukomis: