Gedulo ir vilties dienos minėjimas Andrioniškyje

Birželio 14 d. Andrioniškio miestelio žmonės dalyvavo akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok“ .Buvo skaitomos pavardės tremtinių ir politinių kalinių, kilusių iš Andrioniškio. Pagerbti tylos minute. Tremtinių dainą, kuri sugraudino ir sujaudino ne vieną širdį, atliko Robertas Raišelis.

Did you like this? Share it!