Debeikių skyrius

Teatro šventė „Laimės žiburys“ Debeikiuose

Lapkričio 16 dieną 14 valandą  Debeikių pagrindinės mokyklos salėje vyko teatro šventė ,,Laimės žiburys“. Spektaklius rodė Kretingalės kultūros centro Plikių skyriaus kaimynų grupė,  ,,Čia šnekam – čia paliekam“ pagal Kazimiero Vijūno – Čiplio pjesę ,,Bobutės susipyko“, režisierė Albina Buntinienė ir Anykščių kultūros centro Ažuožerių skyriaus mėgėjų teatras, Juozo Tumo – Vaižganto pjesę ,,Žemės ar moteries“, režisierė Alvyra  Simanonienė. Šoko Anykščių kultūros centro Skiemonių skyriaus šokių grupė, vadovės Regina Strolienė ir Audronė Baškauskienė. Lapkričio 17 dieną 11 val. žemaičių teatras vaidino Svėdasuose. Po to svečiai vyko į ekskursiją po Anykščių lankytinas vietas.

Dalinamės šventės akimirkomis:

Vasario 16 Debeikiuose

Vasario šešioliktosios minėjimas Debeikiuose prie paminklo partizanams. Pagrindinės mokyklos salėje koncertavo Debeikių skyriaus folklorinis ansamblis ir Utenos senjorų pedagogų bendrijos ,,Atgaiva“ folklorinis ansamblis.

Palydėta šventė Debeikiuose „Visada, visada namo sugrįšim“

Rugpjūčio 25d. 16 val. Debeikių kultūros namuose vyko debeikiečių bendrijos sambūris ,,Visada, visada namo sugrįšim“.  Po susirinkimo koncertavo Vilniaus mokytojų namų, liaudiškos muzikos ansamblis ,,Kankleliai“ vadovė Daiva Čičinskienė. Po to visi buvo pakviesti į mugę lauke.

17 val. Mašinų stovėjimo aikštelėje, prie buvusios seniūnijos vyko šv. Baltramiejaus mugė. Prekybininkai siūlė įvairias prekes.

18 val. Aikštelės gilumoje vyko koncertinė programa ,,Po gandro sparnu“, skirta gandrų palydoms. Koncertinėje programoje dalyvavo:

Aknystos socialinių globos namų Debeikių filialo kaimo kapela ,,Atgaiva“ vadovė Aušra Kavaliauskienė. Prasidėjus lietui, visi buvo pakviesti grįžti į salę, kur buvo pratęsta koncertinė programa. Toliau koncertavo:

Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus mišrus vokalinis ansamblis, vadovė Rožė Lapienienė,

Anykščių kultūros centro Viešintų skyriaus kaimo kapela ,,Vingerinė“, vadovas Robertas Raišelis,

Anykščių kultūros centro Debeikių skyriaus meno mėgėjai, vadovė Esmeralda Juodelienė.

Dalyvavusių kolektyvų vadovams  ir rėmėjams buvo įteiktos padėkos, gėlės ir suvenyrai.

 

Atsakinga už renginio organizavimą Esmeralda Juodelienė