Padalinio vadovė: Audronė Baškauskienė, tel. 8 612 78964, audronebaskauskiene@gmail.com
Meno vadovė: Regina Strolienė, tel.8 687 13174, reginutestrl@gmail.com
Meno vadovas: Gintautas Eimanavičius, tel. 8 612 20936

Meno mėgėjų kolek­ty­vai

1. Vokalinis instrumentinis ansamblis .Vadovas Gintautas Eimanavičius
2. Humoro grupė. Vadovės Audronė Baškauskienė ir Regina Strolienė
3. Moterų šokių grupė. Vadovės Audronė Baškauskienė ir Regina Strolienė
5. Teatro mėgėjų kolektyvas. Vadovas Gintautas Eimanavičius.

Mišrus vokalinis instrumentinis ansamblis.

Ansamblis 2010m. pakeitė dainų repertuarą ir pasivadino vokaliniu instrumentiniu ansambliu. Dabar skamba daugiau estradinės dainos. Ansamblis koncertuoja ne tik Anykščių rajone, bet buvo išvykęs į Utenos ,Ukmergės, Molėtų rajonus.

Teatro kolektyvas

Teatro kolektyvo veikla tęsiasi, statomi nauji spektakliai. 2015m. buvo pastatyta K.Sajos komedija „Šeškai“, kuri pirmiausia buvo parodyta per Joninių šventę Skiemonyse. Spektakliu žavėjosi Viešintos, Andrioniškis, Piktagalis, Leliūnai, Niūronys. Teko pabuvoti Zarasų raj. Salake, dalyvavome Utenoje mėgėjų teatrų regioninėje apžiūroje.

Humoro grupė

Humoro grupė gyvuoja nuo 2000m. Mūsų linksmos moterėlės su populiaria programa „Kaimo vaizdeliai“ net 22 kartus gerą juoko dozę dalino žiūrovams. O dabar vėl kuriama nauja programa..

Moterų šokių grupė

Kadangi Lietuvoje tapo labai populiarūs šokiai, todėl skiemonietės sukūrė grupę. Savo šokiais nuo 2013m.džiugina ne tik skiemoniečius, bet ir kitų kaimų gyventojus.