werwerwerwerewr

Folkloro ansamblis ,,Valaukis“ minėdamas savo veiklos 40-metį lankėsi Klaipėdoje

   Gegužės 19 d. kultūros centro folkloro ansamblis ,,Valaukis (vad. Regina Stumburienė) lankėsi Klaipėdoje, Kristaus karaliaus bažnyčioje, kur dalyvavo sumos Šv. mišiose.
   Po Šv. mišių, Agapės Rožių kiemelyje, minėdamas savo veiklos 40-metį, ansamblis pristatė parapijiečiams A. Baranausko svietiškų giesmių ,,Giesmėn išgiedosiu, per svietą paleisiu…“ programą. Programa, kurios pavadinimu pasirinkti poeto žodžiai „Giesmėm išgiedosiu, per svietą paleisiu…“, trumpai apžvelgia Antano Baranausko – vyskupo, poeto, autoritetingo kalbininko, matematiko, folkloristo, tyrinėtojo svietiškų giesmių istoriją. Parapijiečiai turėjo progos išgirsti ištraukas iš giedamo „Anykščių šilelio“, kunigo Klemenso Kairio geražodį Antanui Baranauskui vardinių proga „Dienela brėkšta“, kur muziką sukomponavo pats Antanas Baranauskas, ar atvirkščiai – „Dainu dainelę“ (Giedu giesmelę), kur tekstas Antano Baranausko, o muzika – kunigo Klemenso Kairio. „Sudiev, Lietuva“, kurią kaip emigrantų ir tremtinių giesmę Amerikon ar Sibiran žmonės važiuodami giedojo.
   Susibūrimo metu kunigas Dr. Saulius Stumbra, pristatė A. Baranauską, kaip bažnytinių giesmių kūrėją, na o klausytojams A. Baranauskas buvo iki tol nepažintas, o po šio gražaus pasibuvimo vyskupas A. Baranauskas kiekvienam tapo kur kas artimesnis.

Did you like this? Share it!