werwerwerwerewr

Anykščių rajono tautinių šokių ansamblio „Gojus“ klubas vykdo solidarumo projektą

   Pagrindinė projekto idėja ir vertė bendruomenei – suburti jaunimą bendroms sporto ir kitoms aktyvioms veikloms. Planuojama burti jaunimą prisidėti prie veiklų ir skatinti inicijuoti savo naujų idėjų įgyvendinimą. Po daug iniciatyvinės grupės susirinkimų, „Zoom“ pokalbių platformoje, išsikelti šie tikslai:

  • Siekti sustiprinti ir suvienyti jaunimą tiek rajono, tiek kaimo vietovių;
  • Įtraukti naujus dalyvius ir megzti naujus partnerystės ryšius;
  • Jaunuolių bendradarbiavimo ryšio užmezgimas su vietinėmis įstaigomis ir bendruomenėmis, kaip Anykščių rajono savivaldybė, Anykščių Kultūros Centras, Anykščių rajono šeimos ir vaikų gerovės centras.
  • Didelis dėmesys bus skiriamas jaunimo iniciatyvumo ugdymui. Bus buriami ir koordinuojami savanoriai, kurie padės sugalvoti ir įgyvendinti projekte numatytas veiklas. Tokias kaip: „Graffiti“ dirbtuvės, „Mastermind“ diskusijos, filmų peržiūros ir diskusijos po filmų, karaoke vakarai, sukurti ir pravesti „Protmūšius“, organizuoti fotografijos konkursą, kūrybines teatro dirbtuves, streso mažinimą gongų garso sesijomis.

   Padėti įvykdyti numatomas veiklas bus kviečiami savo sričių profesionalai. Kiekvieną mėnesį bus organizuojami nauji ir įvairūs renginiai. Visas jaunimo veiklas remia Europos solidarumo korpusas.

 

Did you like this? Share it!