Padalinio vadovė: Vita Miškeliūnienė tel. 8 620 51667
El. paštas - vitadaina@gmail.com

Meno vadovė: Irena Kuliavienė tel. 8 620 89401
El. paštas - irenakuliavienė@gmail.com

Meno mėgėjų kolektyvai

1. Moterų romansinio dainavimo kolektyvas
2. Mišrus vokalinis ansamblis
3. Folkloro kolektyvas
4. Vaikų veiklos grupė

Mišrus vokalinis ansamblis susibūres nuo 1998 metų. Leliūnuose nuo seno buvo vokalinio žanro tradicijos, todėl nemenki ansamblio pasiekimai. Norėdami sukurti erdvę, kurioje galėtų pasireikšti kaimo žmogaus iniciatyva ir kūrybiškumas, 2006m.paruošė projektą, skirtą būtent kaimo ir mažų miestelių vokalinių ir romansinio dainavimo ansambliams, festivalį – konkursą ,, Dainuok ,širdie, gyvenimą‘‘. Projekto įgyvendinimas parodė, kad bendras darbas, tikslai ir siekiai padeda atskleisti didesnį poreikį kultūros vartojimui. Šis projektas tapo tradiciniu Lietuvos kaimų ir mažų miestelių vokalinių ir romansinio ansamblių festivaliu – konkursu pakeitęs pavadinimą ,,Skrendanti muzikos paukštė‘‘. 2016 metais vyko dešimtąsis jubiliejinis festivalis – konkursas. Ansablis šiuose konkursuose apdovanojimus yra laimėjęs net septynis kartus. Ansamblis daug kocertuoja, aktyviai dalyvauja kultūriniame gyvenime. Repertuare lietuvių ir užsienio kopozitorių hormanizuotos lietuvių liaudies dainos.

Moterų romansinio dainavimo ansamblis

Romansinio dainavimo ansamblis susibūręs nuo 2005 metų. Ansamblis turi paruošęs įvairiapusišką programą, atliekami šiam kraštui būdingi romansai. Ansamblis koncertuoja ne tik vietiniuose renginiuose, bet ir švykose 2016 metais ansamblis atsinaujino naujais nariais ir puikiai sudalyvavo Panevėžio rajono Paįstrio KC Bernatonių skyriuje vykusiam romansų vakarui.,,Sugrįški jaunyste‘‘.

Mišrus folkloro ansamblis susibūręs nuo 2001 metų. Dalyvių amžius nuo 40 iki 80 metų. Ansamblis atlieka dauguma savo krašto dainas ir pasakojimus. Kiekvienais metai dalyvauja rajonineje tradicinėje šventėje ,, Bėk, Bėk ,žirgeli‘‘. 2014 metais dalyvavo respublikinėje dainų šventėje, bei Anykščių KC Leliūnų skyriuje organizuojamuose renginiuose,bei išvykose.

Mišrus folkloro ansamblis

Mišrus folkloro ansamblis susibūręs nuo 2001 metų. Dalyvių amžius nuo40 iki80 metų. Ansamblis atlieka dauguma savo krašto dainas ir pasakojimus. Kiekvienais metai dalyvauja rajonineje tradicinėje šventėje ,, Bėk, Bėk ,žirgeli‘‘. 2014 metais dalyvavo respublikinėje dainų šventėje, bei Anykščių KC Leliūnų skyriuje organizuojamuose renginiuose,bei išvykose.

Vaikų kūrybinė veiklos grupė

Vaikų kūrybinė veiklos grupė susikūrusi ir veikia jau dešimt metų.Keičiasi vaikai vieni suauga, ateina kiti.Šiuo metu vaikų kūrybinę veiklos grupę lanko 10 vaikų.Pagrindinė veikla yra ugdyti vaikų saviraišką, tobulinti jų meninius gebėjimus ir sudominti jaunimą savo laisvalaikį leisti turiningai per savaitę renkamės du kartus, mokosi dainuoti šokti,vaidybos meno.Per praktinius užsiėmimus mokosi pažinti save, skatina tarpusavio bendravimo įgūdžių ir pažinti savo krašto tradicijas.