Darbo užmokestis

* Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr.1261 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr.480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo pakeitimo“ III skyriaus 22.3 punktu

Pareigybių pavadinimas 2020 m. 2021 m. I ketvirtis
Pareigybių skaičius Vidutinis (pareigybinis) darbo užmokestis Pareigybių skaičius Vidutinis (pareigybinis) darbo užmokestis
Direktorius 1 * 1 *
Direktoriaus pavaduotojai 2 1316 1 *
Specialistai 

(kultūros ir meno)

37.75 1010 35 1150
Specialistai (kiti) 3.5 1150 4.5 1310
Kvalifikuoti darbuotojai 2.75 710 2 910
Darbininkai 13.5 607 9.5 642