Ansamblio vadovė Asta Motuzienė, tel. +370 682 30846, el.paštas: amotuziene@gmail.com

Įkurtas 2019 metais

Anykščių kultūros centro tradicinių kanklių ansamblis susibūrė 2019-ųjų lapkritį. Begalinis
noras kankliuoti, dainuoti, populiarinti lietuvių tautinį instrumentą, skleisti žinią apie
Anykščių kraštą suvedė draugėn dešimt šaunių Anykščių krašto muzikos mylėtojų, kurios yra
įvairių profesijų atstovės. Kankliuojame instrumentinius kūrinėlius, pritariame liaudies
dainoms meistrų Egidijaus Virbašiaus, Alfredo Lučinsko, Jono Bugailiškio ir kitų
pagamintomis 9-stygėmis kanklėmis. Turime paruošę bendrų kūrinių su Anykščių KC
folkloro ansambliu „Valaukis“. Aktyviai dalyvaujame Kultūros centro renginiuose.
Nuoširdūs žiūrovų atsiliepimai rodo, kad kanklių muzika randa kelią į žmonių širdis, todėl
ateities planuose – festivaliai, koncertai, šventės ne tik Anykščių krašte, Lietuvoje, bet ir
pasaulyje.
Kviečiame prisijungti prie mūsų šaunaus kolektyvo! Skambinkite, rašykite, ateikite!