Padalinio vadovė: Daiva Kruopi­enė, tel. 8 612 73603, daivuole63@gmail.com
Meno vadovas: Vytau­tas Žiukas, tel. 5 44 47, 8 622 24783, vytautasziukas@gmail.com

Veikiantys kolek­ty­vai

1. Kapela „Pelyša“ (8 dalyviai)
2. Teatro mėgėjų kolektyvas

Kapelai „Pelyša“ vadovauja Vytau­tas Žiukas. Groja ir dainuoja iki 10 žmonių. "Pelyša" kon­cer­tuoja Andri­on­iškyje, Viešin­tose, Troškūn­u­ose, Ragu­vėlėje, Anykšči­u­ose vykstančiose šven­tėse, daly­vauja Anykščių kultūros cen­tre vyk­stančioje kapelų šven­tėje „Gaida“. Pir­mas kape­los pasirodymas buvo ati­darant Beždžionių tiltą Mikieri­u­ose. 2006 m. liepos mėn. Andri­on­iškyje sveči­avosi latvių grupė iš Madonos „Atvasara“. Tais pači­ais metais kapela „Pelyša“ išleido kom­pak­t­inę plokštelę „Atėjo graži vasarėlė“.

Skyriaus renginiai

Kiti renginiai / View All Posts

Kovo 11 paminėta Andrioniškyje

| Aktualijos, Andrioniškio skyrius | No Comments
Kovo 8 d.įvyko minėjimas , skirtas paminėti Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-metį „Laisvė išskleidė sparnus“. Renginyje kalbėjo kraštotyrininkas Raimondas Guobis, su švente pasveikino seniūnas Rolandas Lančickas.…

„Pražydo laisvės diena“ Andrioniškyje

| Andrioniškio skyrius | No Comments
Vasario 13 d. Andrioniškio bibliotekoje įvyko muzikinė-literatūrinė popietė, skirta Lietuvos atkūrimo dienai „PRAŽYDO LAISVĖS DIENA" Dalyvavo poetė iš Kupiškio Giedrė Murnikovienė, skyrusi eiles tėvynei, savo…

Andrioniškyje įžiebta Kalėdų eglutė

| Andrioniškio skyrius | No Comments
Gruodžio 12 d. Andrioniškyje buvo įžiebta eglutė seniūnijos pastato balkone, o paskui žmonės buvo pakviesti į salę, kur vyko popietė "Tai bent kaimynėliai", surengta viktorina,…