Vaitkūnų skyrius

Vaižganto metų „Vaižgantines“ prisimenant…

By 2019 3 spalio No Comments

Rugsėjo 14-ąją, Svėdasų seniūnijos Malaišių kaime vyko tradicinis respublikinis renginys – jau vienuoliktosios „Vaižgantinės“. Į  Vaižganto metams ir lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms gimimo metinėms skirtą renginį, kurį, padedant Anykščių kultūros centrui, prisidedant rėmėjams, organizavo Svėdasų seniūnija, Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus ir asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“, susirinko labai daug žmonių iš visos Lietuvos.

    Sulaukta ir garbingo svečio – Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio, kuris dalyvavo visuose „Vaižgantinių“ renginiuose, sveikino susirinkusius, teikė Padėkas ir t.t.  

     Pirmiausia Malaišiuose  Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatras parodė spektaklį – Kosto Ostrausko pjesę „Vaižgantas“, kur pagrindinį Juozo Tumo-Vaižganto vaidmenį atliko Anykščių kultūros centro režisierius Jonas Buziliauskas.

     Renginyje Vaižganto publicistiką skaitė, rašytojo mintis apie politiką labai išraiškingai perteikė Lietuvos nusipelnęs artistas, Anykščių rajono Garbės pilietis, iš Svėdasų krašto kilęs nuolatinis „Vaižgantinių“ švenčių dalyvis Ferdinandas Jakšys. Netruko ir skambių dainų, kurias atliko „Valaukio“ ansamblis, vadovaujamas Reginos Stumburienės. Visokiausias melodijas vinguriavo garsus saksofonininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas prof. Petras Vyšniauskas.

       Per „Vaižgantines“ buvo pagerbtas aštuonioliktosios respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos laureatas – muziejininkas, poetas, Vaižganto kūrybos puoselėtojas Alfas Pakėnas. Vienuoliktosios Vaižganto mažosios premijos „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ laureatu tapo kone 25 metus seniūnu išdirbęs, su svėdasiškiais dalinęsis džiaugsmais ir rūpesčiais, neseniai išėjęs į užtarnautą poilsį Valentinas Neniškis. O ketvirtoji Vaižganto giminaičio kunigo Aleksandro Papučkos vardo „Meilės ir gerumo“ premija atiteko Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos auklėtinei, mokslo pirmūnei, literatei, aktyviai visuomenininkei Živilei Pečiulytei.  

        Malaišiai šią vasarą pasipildė dar trimis medžio skulptūromis, įprasminusiomis Vaižganto kūrybą, kurias sukūrė Anykščių krašto tautodailininkai Aleksandras Tarabilda, Pranas Petronis ir  Vladas Gaidys. Per „Vaižgantines“  skulptūros buvo simboliškai atidengtos.

         Beje, meninių akcentų tądien Vaižganto gimtinėje buvo ir daugiau. Viešosios įstaigos „Atvertos langinės“ vadovė Rūta Stanevičienė pradžiugino organizuotų „Kunigiškių Kajetono aštuonetuko“ plenerų tapybos darbų paroda „Džiugesio tiltai“, anykštėnas menininkas Arūnas Vilkončius su savo studijų draugais taip pat eksponavo šiemet sukurtus dailės kūrinius. O fotografai Simona Bagdonaitė, Vytautas Bagdonas ir Raimundas Kovas visuomenės „teismui“ pateikė Vaižganto premijos laureatų portretų galeriją, kurią eksponavo ant senųjų kaimo trobų sienų.

        Nemažas būrys Vaižganto atminimo puoselėtojų susilaukė Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio, anykštėnų Seimo narių Antano Bauros, Sergejaus Jovaišos, Anykščių rajono mero Sigučio Obelevičiaus Padėkų. O po oficialiosios dalies visi šventės dalyviai pabendravo prie „Vaižgantinių“ laužo.                    

       Nuotraukose – šiųmetinių „Vaižgantinių“ akimirkos: