Debeikių skyrius

Palydėta šventė Debeikiuose “Visada, visada namo sugrįšim”

Rugpjūčio 25d. 16 val. Debeikių kultūros namuose vyko debeikiečių bendrijos sambūris ,,Visada, visada namo sugrįšim“.  Po susirinkimo koncertavo Vilniaus mokytojų namų, liaudiškos muzikos ansamblis ,,Kankleliai“ vadovė Daiva Čičinskienė. Po to visi buvo pakviesti į mugę lauke.

17 val. Mašinų stovėjimo aikštelėje, prie buvusios seniūnijos vyko šv. Baltramiejaus mugė. Prekybininkai siūlė įvairias prekes.

18 val. Aikštelės gilumoje vyko koncertinė programa ,,Po gandro sparnu“, skirta gandrų palydoms. Koncertinėje programoje dalyvavo:

Aknystos socialinių globos namų Debeikių filialo kaimo kapela ,,Atgaiva“ vadovė Aušra Kavaliauskienė. Prasidėjus lietui, visi buvo pakviesti grįžti į salę, kur buvo pratęsta koncertinė programa. Toliau koncertavo:

Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus mišrus vokalinis ansamblis, vadovė Rožė Lapienienė,

Anykščių kultūros centro Viešintų skyriaus kaimo kapela ,,Vingerinė“, vadovas Robertas Raišelis,

Anykščių kultūros centro Debeikių skyriaus meno mėgėjai, vadovė Esmeralda Juodelienė.

Dalyvavusių kolektyvų vadovams  ir rėmėjams buvo įteiktos padėkos, gėlės ir suvenyrai.

 

Atsakinga už renginio organizavimą Esmeralda Juodelienė