Meno vadovas - Rober­tas Raišelis, tel.: +370615 48548, robertas6661@gmail.com
Padalinio vadovė: Dalia Raišelienė. tel.: +370 615 48 346

Meno mėgėjų kolek­ty­vai

1. Kaimo kapela "Vingerinė"
2. Humoro grupė

Viešintų kapela įkurta 2013 m., o nuo 2016 m. vadinasi "Vingerinė". Kapelą subūrė ir jai vadovauja Robertas Raišelis. Muzikuoja įvairaus amžiaus ir profesijų žmonės. Kapela koncertuoja savame krašte, neatsisako pagroti ir kaimynų šventėse ar kapelų varžytuvėse.

Skyriaus renginiai

Kiti renginiai / View All Posts

Renginiai birželio mėn. AKC ir AKC skyriuose

| - Birželis, Andrioniškio skyrius, Ažuožerių skyrius, Burbiškio skyrius, Debeikių skyrius, Kavarsko skyrius, Kurklių skyrius, Leliūnų skyrius, Mačionių skyrius, MŪSŲ RENGINIAI, Skiemonių skyrius, Svėdasų skyrius, Traupio skyrius, Troškūnų skyrius, Vaitkūnų skyrius, Viešintų skyrius, Visi renginiai | No Comments
Renginiai birželio mėn. AKC ir AKC skyrių

Mykolinės Viešintose

| Viešintų skyrius | No Comments
Paskutinį rugsėjo sekmadienį Viešintose buvo švenčiama tradicinė Mykolinių šventė. Po Šv. mišių Viešintų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, visi susirinko į didžiąją AKC Viešintų skyriaus salę,…