Padalinio vadovė: Aldona Bag­donienė, tel. 8 620 45339, vytautas.bagdonas51@gmail.com

Meno mėgėjų kolek­ty­vai

Teatro mėgėjų kolektyvas

Tradiciniai renginiai:

1. Šalia Skyriaus pastato kasmet suliepsnoja Užgavėnių laužai;
2. Mielai renkasi gyventojai į Atvelykiui skirtus renginius;
3. Birželio 1-ąją į Vaikystės šventę sukviečiami vaikai;
4. Valstybės dienai skirtus renginius organizuojame ant istorinę praeitį menančio Juodonių piliakalnio kartu su kaimyninio Rokiškio rajono Kalvių kultūros namų darbuotojais;
5. Nuo 2008 metų kasmet liepos mėnesį visus pakviečiame į tradicinius Svėdasų krašto talentų sambūrius „Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“;
6. Lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių kaime kiekvieną rudenį nuo 2009 metų organizuojame respublikinius renginius – „Vaižgantines“;
7. Rudenį Skyriuje vyksta Derliaus pabaigtuvių šventės.

Tradiciniai renginiai

Tradicija tapo renginių metu organizuoti įvairias parodas: vaikų piešinių, fotografijų, vietinių liaudies meistrų darbų, gamtos įvairenybių, laukų gėrybių ir kt.

Kiekvienais metais dramos mėgėjų kolektyvas pastato ir žiūrovams parodo po naują spektaklį. Per pastarąjį penkmetį buvo pastatyti ir suvaidinti scenose veikalai: Vaižganto „Žemės ar moteries“, Žemaitės „Apsiriko“, K. Čiplio-Vijūno „Maušos karčiama“, Tėvynės auka“, K. Sajos „Pereinamoji lapė“, A.Meilaus „Reketas“. Vaitkūniečiai spektaklius rodo ne tiktai savo kultūros namų scenoje, bet yra vaidinę ir Svėdasų, Duokiškio, Kalvių kultūros namuose, ant Juodonių piliakalnio, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejaus kiemelyje Kunigiškuose ir kitur.

Dalykiški bendradarbiavimo ryšiai Vaitkūnų skyrių sieja su Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriumi , Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Kalvių ir Duokiškio, Kupiškio rajono Adomynės kultūros namų darbuotojais, jų vadovaujami kolektyvai koncertavo Vaitkūnuose. Bendradarbiaujant Vaitkūnų ir Kalvių kultūros darbuotojoms Valstybės diena iškilmingai paminima ant Juodonių piliakalnio, dviejų kaimyninių rajonų gyventojai suburiami giedoti Tautinę giesmę, prisiminti garbingą tautos praeitį, bendrai pasilinksminti.

Bendradarbiavimas

Vaitkūnų skyrius, bendradarbiaudamas su nevyriausybine organizacija Vaižgantiečių klubu „Pragiedrulys“ ir Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejumi, nuo 2008 metų liepos mėnesį Muziejuje organizuoja Svėdasų krašto talentų sambūrius „Ieškokime „deimančiukų“ savyje ir šalia savęs“. Tokių renginių metu savo darbus parodoje visuomenei pristato dailininkai, medžio drožėjai, meninės kalvystės puoselėtojai, fotografai, audėjos, mezgėjos ir kiti talentai, o muziejaus kiemelyje koncertuoja meno mėgėjai, kūrybą skaito literatai. Šie renginiai yra labai populiarūs, sutraukia daugybę dalyvių ir žiūrovų. Jeigu pirmuosiuose sambūriuose dalyvavo vien tik svėdasiškiai, tai dabar atvyksta į Kunigiškus ir Utenos, Rokiškio rajonų gyventojai, kitų Anykščių rajono vietovių talentai.

Kiekvieną rugsėjį nuo 2009-ųjų metų Vaižganto gimtajame Malaišių kaime Vaitkūnų skyrius kartu su Svėdasų seniūnija, Muziejumi ir Vaižgantiečių klubu „Pragiedrulys“ organizuoja respublikinį renginį- „Vaižgantines“. Šios šventės metu laureatams įteikiamos Vaižganto premijos, pagerbiami jubiliejus švenčiantys Vaižganto giminaičiai ir žymūs kraštiečiai, pristatomos svėdasiškių išleistos knygos „vaižgantiška“ tematika, skaitoma Vaižganto kūryba, su gausiai erdvioje aikštėje susirinkusiais renginio dalyviais bendrauja aktoriai, rašytojai, žurnalistai, politikai, visuomenės veikėjai. „Vaižgantinės“ neįsivaizduojamos be meno mėgėjų kolektyvų koncerto, fotografijų parodų, eksponuojamų ant senųjų Malaišių pastatų sienų, patrankos salvių, pabendravimo prie laužo…