Padalinio vadovė: Jan­ina Čerkauskienė, tel.: 8 650 50359
Meno vadovė: Jan­ina Sav­ick­ienė, tel. 8 686 55497

Meno mėgėjų kolek­ty­vai

1. Mėgėjų teatras „Jazminas“. Vadovė Janina Savickienė.
2. Moterų šokių kolektyvas „Tėkmė“. Vadovė Janina Savickienė
3. Vaikų vokalinis ansamblis. Vadovė Janina Čerkauskienė.

Mėgėjų dramos teatras „Jazminas“

2016 m. birželio mėn . atšventė 60 metų jubiliejų. Jau tapo tradicija, Šv. Velykų proga, pastatyti premjerinį spektaklį. o kalėdiniu laikotarpiu – padovanoti pasaką vaikams. Pastarųjų metų spektakliai: K.Sajos „ Kepurė dega‘, „ Vorų cirkas“. P.Vaičiūno „Tuščios pastangos“ ir kt., vaikams –
B.Buivydaitės „Stebuklinga radasta“, pagal V. Palčinskaitę „Pasaka atbulai ir kt.

Moterų šokių kolektyvas „Tėkmė“

Kolektyve šoka 10 moterų. Repertuarą sudaro kompozicijos pagal lietuvių ir užsienio atlikėjų muziką, paruošta
apie 12 šokių. Kolektyvas su programa pasirodė Katlėriuose, Kurkliuose, Kavarske, Levaniškyje , Raguvėlėje ,
Panevėžio rajono Raguvos, Šilų kultūros namuose. 2014 metais kolektyvas atšventė penkerių metų jubiliejų.

Vaikų vokalinis ansamblis

Ansamblyje dainuoja moksleiviai ir atskiri solistai. Surengti koncertai įvairių švenčių proga.