Padalinio vadovė: Jan­ina Čerkauskienė, tel.: 8 650 50359
Meno vadovė: Jan­ina Sav­ick­ienė, tel. 8 686 55497

Meno mėgėjų kolek­ty­vai

1. Mėgėjų teatras „Jazminas“. Vadovė Janina Savickienė.
2. Moterų šokių kolektyvas „Tėkmė“. Vadovė Janina Savickienė
3. Mergaičių vokalinis ansamblis. Vadovė Janina Čerkauskienė.
4. Teatro grupė

Mėgėjų dramos teatras „Jazminas“

2016 m. birželio mėn . atšventė 60 metų jubiliejų. Jau tapo tradicija, Šv. Velykų proga, pastatyti premjerinį spektaklį. o kalėdiniu laikotarpiu – padovanoti pasaką vaikams. Pastarųjų metų spektakliai: K.Sajos „ Kepurė dega‘, „ Vorų cirkas“. P.Vaičiūno „Tuščios pastangos“ ir kt., vaikams –
B.Buivydaitės „Stebuklinga radasta“, pagal V. Palčinskaitę „Pasaka atbulai ir kt.

Moterų šokių kolektyvas „Tėkmė“

Kolektyve šoka 10 moterų. Repertuarą sudaro kompozicijos pagal lietuvių ir užsienio atlikėjų muziką, paruošta
apie 12 šokių. Kolektyvas su programa pasirodė Katlėriuose, Kurkliuose, Kavarske, Levaniškyje , Raguvėlėje ,
Panevėžio rajono Raguvos, Šilų kultūros namuose. 2014 metais kolektyvas atšventė penkerių metų jubiliejų.

Vaikų vokalinis ansamblis

Ansamblyje dainuoja moksleiviai ir atskiri solistai. Surengti koncertai įvairių švenčių proga.

Skyriaus renginiai

Kiti renginiai / View All Posts

Renginiai birželio mėn. AKC ir AKC skyriuose

| - Birželis, Andrioniškio skyrius, Ažuožerių skyrius, Burbiškio skyrius, Debeikių skyrius, Kavarsko skyrius, Kurklių skyrius, Leliūnų skyrius, Mačionių skyrius, MŪSŲ RENGINIAI, Skiemonių skyrius, Svėdasų skyrius, Traupio skyrius, Troškūnų skyrius, Vaitkūnų skyrius, Viešintų skyrius, Visi renginiai | No Comments
Renginiai birželio mėn. AKC ir AKC skyrių

Rudens šventė – Mykolinės Traupyje

| Traupio skyrius | No Comments
Paskutinį rugsėjo sekmadienį Traupio kultūros namuose buvo švenčiama jau tradicija tapusi Mykolinių šventė. Po Šv.Mišių visi sugužėjo į kultūros namus, kur laukė rudens puokščių ir…

Anykščių KC TRAUPIO SKYRIAUS MOTERŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVO „TĖKMĖ“ 10 – METIS

| Traupio skyrius | No Comments
2019 metų liepos 27 d. Traupio moterų šokių kolektyvas ‚,Tėkmė“ šventė dešimties metų jubiliejų. Kolektyvo veikla buvo pristatyta skaidrėse, taip pat atsispindėjo stende „Tėkmei –…