Padalinio vadovė: Esmer­alda Juodelienė, tel. 8 676 92901, 51623, esmeralda.juod@gmail.com

Kasmet tradiciniai renginiai

1. Jaunimo mėgėjų teatras
2. Etnografinis ansamblis
3. Moterų vokalinis ansamblis
4. Suaugusiųjų dramos kolektyvas

Debeikių kultūros skyrius kasmet organizuoja tradicinius renginius, valstybines šventes, etnokultūrinius, teatralizuotus, renginius. Teminius, literatūrinius vakarus, meno mėgėjų koncertus, pavakarojimus, koncertines išvykas. Stato spektaklius su suaugusiais ir vaikais, organizuoja išvykas savo ir kituose rajonuose. Su kolektyvais dalyvauja apžiūrose, konkursuose ir festivaliuose. Dalyvauja respublikinėse dainų šventėse. Dalyvauja teatro šventėse ,,Atspindžiai". Organizuoja savo kultūros namuose teatro šventes ,,Aš - Arlekinas" - vaikams; ,,Laimės žiburys" - suaugusiems: dainų šventes ,,Sveiki kaimynėliai"

Rengia parodas

Rengia profesionalių dailininkų, fotomenininkų, vietos tautodailininkų, skulptorių,ir kitas parodas. Organizuoja mugesm, kūrybines-poilsines, pažintines stovyklas vaikams.

Skyrius bendradarbiauja su kitomis seniūnijoje įsikūrusiomis bendruomenėmis: debeikiečių bendrija, biblioteka, mokykla, moterų klubu, organizuoja bendrus renginius. Kviečia į bendrus renginius kitų rajono kultūros namų meno mėgėjų kolektyvus. Kviečiasi Rokiškio, Molėtų, Ukmergės, Kamajų, Vyžuonų, Užpalių ir kitų rajonų kolektyvus, tampriai su jais bendradarbiauja. Kviečia profesionalius atlikėjų koncertus.

"Pažvelk, tai mes"

Renginys skirtas tautinio kostiumo metams. ,"Pažvelk, tai mes". Buvo surinkta medžiaga, ir sukurtas filmas apie Aukštaitišką kostiumą. Renginio metu demonstruojamas filmas, komentuojant ir pasakojant. Po to vyko diskusija. Koncertavo Debeikių kultūros namų folklorinis ansamblis.

Skyriaus renginiai

Kiti renginiai / View All Posts

AKC ir AKC skyrių renginiai kovo mėn.

| 2019-kovas, Andrioniškio skyrius, Ažuožerių skyrius, Burbiškio skyrius, Debeikių skyrius, Kavarsko skyrius, Kurklių skyrius, Leliūnų skyrius, Mačionių skyrius, MŪSŲ RENGINIAI, Skiemonių skyrius, Svėdasų skyrius, Traupio skyrius, Troškūnų skyrius, Vaitkūnų skyrius, Viešintų skyrius, Visi renginiai | No Comments
Renginiai kovo mėn. AKC ir AKC skyriuose

Palydėta šventė Debeikiuose „Visada, visada namo sugrįšim“

| Debeikių skyrius | No Comments
Rugpjūčio 25d. 16 val. Debeikių kultūros namuose vyko debeikiečių bendrijos sambūris ,,Visada, visada namo sugrįšim“.  Po susirinkimo koncertavo Vilniaus mokytojų namų, liaudiškos muzikos ansamblis ,,Kankleliai“…