Kavarsko skyrius

Renginys Kavarske

Apie renginį Kavarske: „Paromantikavom“, padainavom, pašokom, gerb. kavarskiečius Valeriją ir Albertą Imbrasus visi pasveikinom deimantinių vestuvių proga (60 metų kartu – oho! Ir jie iki…
2019 3 gruodžio