Svėdasų skyrius

“Svėdasams 515 metų” šventės akimirkos

    Spektaklių vakaras AKC Svėdasų skyriuje

Įžanga į Svėdasų miestelio jubiliejų „Svėdasams 515 metų“ prasidėjo rugpjūčio 14-osios vakarą, kai žiūrovai pradėjo rinktis į AKC Svėdasų skyriaus žiūrovų salę, į spektaklių vakarą. Spektaklius pateikė Vaitkūnų skyriaus meno mėgėjai, vadovaujami Aldonos Bagdonienės ir svečiai iš Traupio – mėgėjų teatro „Jazminas“ artistai, kurių vadovė Janina Savickienė.

Vaitkūniečiai parodė vieno veiksmo komediją pagal Augustiną Gricių „Apie vištas ir politiką“, o traupiečiai pagal Oną Didžiulienę – Žmoną „Paskubėjo“.

Vakarą vedė ir žiūrinčiuosius linksmino svėdasiškių trejetas : bobulės Stasė ir Mikasė, bei prie jų prisijungęs diedukas  Pranukas.

Šventinis koncertas

Rugpjūčio 15-osios  vakarą svėdasiškiai ir miestelio svečiai rinkosi į AKC Svėdasų skyriaus kiemelį, kuriame, šventiškai išpuoštame, pirmiausia pramogavo vaikai. Pramogas jiems sudėliojo viešnia iš Debeikių Esmeralda Juodelienė kartu su savo grupės vaikučiais.

Šventinį koncertą pradėjo Anykščių kultūros centro istorinių šokių studija „Baltoji pavana“, vadovė Jūratė Uselienė. Jie žavėjo žiūrovus   grakščiais judesiais, ir įspūdingais drabužiais. Bemaž tris valandas trukusį renginį vedė Ramunė Lapienytė ir Valentas Miškeliūnas. Sveikinimo žodžius  tarė Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, bendruomenės pirmininkas Arvydas Kilius.

Šventinę nuotaiką padėjo palaikyti meno mėgėjų kolektyvai iš Viešintų – vadovas Robertas Raišelis, iš Skiemonių – vadovas Gintautas Eimanavičius, iš  kaimyninių Leliūnų – vadovė Irena Kuliavienė, šventės šeimininkai svėdasiškiai, vadovaujami Rožės Lapienienės. Aišku, neapsiėjo ir be linksmųjų bobulių Stasės ir Mikasės.

Rugpjūčio 14-15 dienos AKC Svėdasų skyriuje buvo eksponuojama žurnalisto Vytauto Bagdono fotografijų paroda „Gražus tai kraštas…“ (Juozas Tumas – Vaižgantas)